МИ ПОВЕРНЕМОСЬ ПІСЛЯ ВІЙНИ

18 років тому ми започаткували проект, що мав на меті розвиток творчості та позитивного мислення. Радикальне самовираження. За цей час ми пройшли шлях від невеличкого сайту до великого порталу, від невеличких івентів до фестивалів та інсталяцій на Burning Man.

Але зараз всі наші дії спрямовані на підтримку України в її боротьбі проти рашиської навали. Ми віримо в перемогу добра, ми знаємо, що культура і творчість допоможуть загоїти рани. Підтримуйте Україну сьогодні. Через волонтерів та самостійно. Це боротьба за майбутнє усього цивілізованого світу.

Росія - країна терорист.

Україна переможе!

WE WILL RETURN AFTER THE WAR

18 years ago, we started a project aimed at developing creativity and positive thinking. Radical self-expression. During this time, we have gone from a small site to a large portal, from small events to festivals and installations on Burning Man.

But now all our actions are aimed at supporting Ukraine in its fight against the Russian invasion. We believe in the victory of good, and we know that culture and creativity will help heal wounds. Support Ukraine today. Through volunteers and independently. This is a struggle for the future of the entire civilized world.

Russia is a terrorist state.

Ukraine will win!

Artmisto
Est. 2005